Иначе

Различната медия

Интелигентно земеделие: Праг на икономическата вредност

Роман Рачков 

Под праг на икономическата вредност се разбира количеството вредители на полето, при което щетите от него струват повече от разходите за справяне с този проблем. Звучи просто нали? Да предположим, че един колорадски бръмбар с потомството си е способен да изяде едно картофено растение. Излизайки на полето с картофи, ние сме преброили 800 бръмбара на хектар. Те ще изядат 800 растения със среден добив от 0.5 кг картофи на всяко растение или като краен резултат няма да получим 40 кг картофи от декар. Съвсем малко нали? 

И в този момент пристига при нас търговецът на препарати за растителна защита и ни предлага да си купим от него препарат за борба с колорадския бръмбар, който гарантира 95% ефективност (ако ви гарантира 100%, просто не му вярвайте, тъй като 100% смъртност при насекомите е практически невъзможна, дори ледниковият период на Земята преди 800 милиона години не е могъл да унищожи живота, та ние сега с един препарат ли ще успеем). Препаратът струва 10 лв. за литър, а разходът му е 2 л. на декар. И тук започваме да смятаме! 

10х2=20 лв. стойност на препарат.

Да приемем, примерно, че разходите за пръскане са 15 лв. за хектар. Или всичко 35 лв. за хектар. А потенциалната загуба от колорадския бръмбар в нашия случай, видимо от казаното по-горе, е равна на 40 лв. Значи прагът на икономическата вредност от вредителя превишава разхода за борба с него и в такъв случай използването на препарат е изгодно. Ето каква математика за първия срок на трети клас  се получи! 

А дали е толкова просто? Ако някоя лаборатория или консултант, обследвайки полето ви, открие някакъв вид вредител или причинител на болест, не бързайте да включите двигателя на трактора и да налеете химия в пръскачката. Спокойно се посъветвайте със специалист как правилно да направите оценка както на степента на заразеност, така и на същия този праг на икономическа вредност. За това съществуват специални методики и ако наистина сте попаднали на специалист, той ще може да се справи със задачата.

%d блогъра харесват това: